Staţiunea de cercetare ştiinţifică şi practică studenţească „Simion Mehedinţi” Tulnici - Jud. Vrancea

Stațiunea de Cercetare și Practică Studențească ”Simion Mehedinți”, Tulnici – Vrancea, a apărut în primul rând din inițiativa și prin strădania Prof. univ. dr. Gheorghe Lupaşcu, acesta deținând timp de trei ani, în intervalul 2000 – 2003, funcția de director. L-au urmat, între 2003 – 2012, Conf. univ. dr. Doru Toader Juravle iar după 2012 și până în prezent funcția este deținută de Conf.dr. Lilian Niacșu.

Localizare

Localitatea Tulnici din județul Vrancea este situată la o distanță de circa 60km de Municipiul Focșani și aproximativ 250km de Iași, accesul fiind facilitat de D.N. 2D, Focşani - Târgu Secuiesc. În plină zonă istorică a Țării Vrancei, Stațiunea de Cercetare și Practică Studențească ”Simion Mehedinți”, Tulnici – Vrancea se găsește din punct de vedere fizico-geografic pe rama estică a Munțiilor Vrancei, parte componentă a Carpații Orientali, la contactul cu Depresiunea Vrancei, subunitate a Subcarpaților Vrancei.

Baza materială

La momentul preluării, suprafața stațiunii era de 3770 mp la care s-au mai adăugat alte 1007 mp concesionați ulterior de la Consiliul Local al Comunei Tulnici, jud. Vrancea. Conform protocolului stabilit între cele două părți au fost preluate și o serie de construcții și amenajări proprii unei stații meteorologice și anume o clădire principală și Platforma meteorologică, menținându-se totodată obligativitatea de a continua măsurătorile de profil.

În plan administrativ, începând din 2003, atunci când s-a înființat oficial stațiunea, s-au făcut o serie de pași care au avut ca scop o completare și diversificare continuă a bazei materiale în scopul asigurării unor condiții optime desfășurării activităților specifice desfășurate.

 • Clădirea principală a fost renovată capital în anul 2008.
 • S-a construit o clădire nouă cu rol de dormitor folosit doar în sezonul cald. Acesta asigură 42 de locuri de cazare, grupate în: o cameră de 2 locuri, 7 camere de 4 locuri, 2 camere de 6 locuri. Toate camerele oferă condiții bune cazării unei grupe complete de studenți, clădirea fiind dotată și cu aparatura electrocasnică specifică absolut necesară menținerii unor condiții optime de locuire, cum ar fi: mașini de spălat, uscător, etc.
 • S-a construit o clădire-anexă nouă, dotată cu echipamente specifice (mașină de gătit, frigider, congelator, etc.), care întrunește toate condițiile pentru o bucătărie. În anul 2015 s-a reușit finalizarea unei anexe atașată de bucătărie cu rol de spațiu de luat masa precum și cu rol în desfășurarea altor activități administrative.
 • Toaletelor și dușurilor li s-au oferit (construit) o altă clădire-anexă.
 • Pentru desfășurarea activităților de grup, s-a construit un foișor cu scop exclusiv didactic. (2005)
 • În ultimii trei ani (2012- 2015), s-au rezolvat și cele două mari probleme legate de branșamentul la apa curentă și fosa septică ecologică care respectă normele tehnice în vigoare.

Personalul de întreținere al staţiunii este format din doi salariaţi cu contract de muncă permanent, care au rolul de a asigura securitatea și întreținerea stațiunii cât şi de a efectua observaţiile meteorologice curente.

Activitate desfășurată

Din momentul preluării în administrarea Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Facultatea de Geografie și Geologie, Departamentul de Geografie, stația meteorologică a devenit Stațiunea de cercetare și practică studențească ”Simion Mehedinți”, Tulnici – Vrancea, diversificându-și astfel activitatea în primul rând pe plan didactic și mai apoi pe cel de cercetare.

Prin poziția geografică de excepție, Stațiunea de cercetare și practică studențească ”Simion Mehedinți” din localitatea Tulnici a reprezentat în ultimii 15 ani un punct extrem de important în organizarea și efectuarea practicilor de teren prevăzute în cadrul programei didactice a Departamentului de Geografie, Facultatea de Geografie și Geologie.

Cadrul fizico-geografic de excepție, extrem de diversificat din punctul de vedere al orografiei, climei, vegetaţiei şi solurilor și cel uman geografic recomandă Stațiunea de Cercetare și Practică Studențească ”Simion Mehedinți” ca un veritabil „laborator de teren” pentru instruirea practică a studenţilor geografi, geologi şi biologi, etc.

În acest context, se pot enumera numeroase obiective de interes științific legate de cadrul natural, cum ar fi: Parcul natural Munții Vrancei, Rezervația Cheile Tișiței, Rezervația Cascada Putnei, punctele geologice ”La strâmtură”, ”La grumaz”, ”Fierăstrău”, etc.

Din punct de vedere uman geografic zona se suprapune pe istorica ”țară” a Vrancei. Forma străveche, originală de autoadministrare sub forma ”obștilor”, activitățile economice tradiționale (prelucrarea lemnului, oieritul, producerea tradițională a alimentelor), tradițiile, arhitectura etc. reprezintă aspecte unice care atrag din ce în ce mai mulți turiști. Printre arealele turistice din ce în ce mai căutate se pot enumera: Lepșa – Greșu, Soveja, Năruja – Vrâncioaia. Printre obiective mai cunoscute sunt: drumul istoric al Mioriței, bisericile vechi din lemn (ex. Valea Sării, Păunești, Vrâncioaia), mănăstiri și schituri (Lepșa, Valea Neagră) etc.

Astfel, profitând de cadrul geografic natural și antropic extrem de ofertant, începând cu anul 2004, peste 3000 de studenţi au efectuat practica de specialitate în staţiune, repartizaţi la următoarele specializări atât din cadrul programelor de licență: Geografie, Geografia turismului, Hidrologie - Meteorologie, Geografia mediului, Planificare teritorială, cât și de master: Riscuri Naturale şi Amenajarea Teritoriului, Mediul Actual şi Dezvoltare Durabilă, Turism şi Dezvoltare Regională. Practic, anual, în intervalul iunie – august, peste 200 de studenți ai anului I, licență își desfășoară practica de teren.

Principalele acțiuni anual desfășurate în cadrul stațiunii sunt:

 • Practică de specialitate a studenților geografi din Chișinău, Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul în Chișinău, Republica Moldova (25 iunie – 5 iulie)
 • Practică de specialitate Master Riscuri naturale și amenajarea teritoriului (15-25 iunie)
 • Practică de specialitate Licență Geografie, Geografia Mediului (4-5 grupe, aprox. 7 iulie – 5 august)
 • Aplicație practică cu studenții medaliați la Olimpiada Națională de Geografie organizată de Departamentul de Geografie, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (aprox. 5-15 august)
 • Aplicații de teren în cadrul unor manifestări științifice organizate de Facultatea de Geografie – septembrie (ex. Simpozionul Factori și procese pedogenetice din zona temperată).

În momentul de față Stațiunea de la Tulnici nu are personal angajat special pentru activități de cercetare. Persoanele care efectuează în prezent activități de cercetare în cadrul stațiunii sunt cadre didactice din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași (Facultatea de Geografie și Geologie, Facultatea de Biologie, Colectivul de Geografie al filialei Iași a Academiei Române, etc.) dar și doctoranzi și masteranzi din cadrul aceleeași instituții.

Astfel, activitatea de cercetare de bază efectuată aici se referă îndeosebi la activitățile specifice desfășurate în cadrul programelor de doctorat (domeniile Geografie și Știința Mediului) și de master (specializările Mediul Actual şi Dezvoltare Durabilă, Riscuri Naturale şi Amenajarea Teritoriului, Turism şi Dezvoltare Regională). În felul acesta, până în prezent au fost elaborate mai multe teze de doctorat, temele abordate suprapunându-se cadrului natural din zonă și folosind suportul logistic al Stațiunii de la Tulnici. Dintre temele abordate se pot menționa : studiul geomorfologic al Depresiunii Vrancei, studiul tranzițiilor fizico-geografice din Țara Vrancei, riscuri naturale și antropice în zona Munților Vrancei – dep. Lepșa-Greșu.

În fiecare an, studenți ai programelor de master, îndeosebi cei din cadrul Masterului de Riscuri naturale și amenajarea teritoriului, în cadrul unor aplicații prevăzute în programa analitică a specializării, participă la o serie de activități de cercetare, tematicile fiind axate pe câteva direcții cum ar fi:

 • evaluarea resurselor naturale (geologice, geomorfologice, climatice, hidrice, biogeografice, pedologice etc.)
 • evaluarea impactului antropic asupra mediului (evaluarea calității terenurilor, degradarea terenurilor, fenomene de risc și vulnerabilitate) dar și în ceea ce privește,
 • planificarea și amenajarea sustenabilă a teritoriului ca unică soluție de dezvoltare durabilă.

Atât echipamentele existente, folosite în cercetare (Sistem GPS - GNSS Trimble R4 cu Software TBC, Stație totală Trimble M3, Echipament Eijkelkamp complet pentru prelevarea de probe de sol până la 7m) cât și cele care se dorește să fie achiziționate pe viitor sunt gândite ca parte a unui Laborator de Geografie Aplicată axat pe activități de cercetare în teren (măsurători de teren, prelevare probe etc). În acest fel, se dorește ca Stațiunea de Cercetare și Practică Studențească ”Simion Mehedinți” să devină, prin amenajare și dotare, un cartier general al activităților primare de teren, dublate de o stocare și prelucrare primară a acestora.

În concluzie, în activitatea de cercetare se urmăresc două direcții:

 1. Participarea ca partener cu rol de fundamentare științifică la implementarea unor Proiecte de dezvoltare locală și regională axate în primul rând pe finanțare europeană în domenii ce țin de infrastructura rutieră, captări și aducțiuni de apă, rețele de canalizare, protecția mediului în general etc (Primăriile comunelor din zona subcarpatică și carpatică a curburii – jud. Vrancea, Buzău, Covasna, Brașov, Agențiile județene de protecția mediului). Totodată, se poate oferi consultanță ONG-urilor și societăților private interesate în implimentarea unor proiecte de dezvoltare care să țină cont de mediu.
 2. Odată dotat Laboratorul de Geografie Aplicată la cele mai înalte standarde, Stațiunea de Cercetare de la Tulnici poate aplica pentru accesarea unor proiecte naționale și interanționale de cercetare avansată a mediului axate pe direcția hazardelor și riscurilor naturale, impactul acestora asupra societății și metode și mijloace de prevenire, combatere (unde e cazul) sau minimizare a efectelor acestora.

În această direcție, pentru asigurarea asistenței permanente în sens științific, prin accesarea unor proiecte, se vizează înființarea (pe perioadă determinată) a minim un post de cercetător în organigrama stațiunii.