Staţiunea de Cercetare şi Practică Studenţească „Ion Gugiuman” Rarău - Jud. Suceava


  Contact


Director: Lect. univ. dr. Cristian-Dan LESENCIUC

E-mail: dlesenciyahoo.com

Telefon: 0232 20 1489