Staţiunea de Cercetare şi Practică Studenţească „Ion Gugiuman” Rarău - Jud. Suceava


  Școală de vară GEOSTUD - Rarău 2017


În perioada 27 august – 2 septembrie 2017 Stațiunea de cercetare științifică și practică studențesacă ”Ion Gugiuman” Rarău a fost sediul unei reușite manifestări științifice studențești.

Au participat studenții geografi din patru centre universitare ale României: Iași, București, Timișoara și Craiova.

Activitățile au fost coordonanate de Conf. univ. dr. Dan Lesenciuc și Lect. univ. dr. Daniel Tudora, cadre didactice de la Departamentul de Geografie al Facultății de Geografie și Geologie de la Universitatea “Al.I. Cuza” din Iași.

Temele abordate în cadrul cursurilor și dezbaterilor susținute au vizat o serie de aspecte ale sistemului geografic cu insistență asupra caracteristicilor interacțiunilor dintre societatea umană și geosistem.

Noțiunile teoretice au fost îmbinate cu observațiile practice de teren la care s-au asociat o serie de activități specifice turismului alternativ. Studenții au experimentat două forme ale turismului extrem respectiv escalada și tiroliana.